A A A

oferta

biuro rachunkowe księgowe Poznań Swarzędz usługi księgowe Poznań Swarzędz księgowość ksiegowa Poznań Swarzędz www.aktywna-ksiegowa.pl

 


usługi księgowe prowadzone są przy użyciu techniki komputerowej w formie:

• ksiąg handlowych

• podatkowej księgi przychodów i rozchodów
• ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
• karty podatkowej
Zakres obsługi księgowej
obejmuje:

• prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów lub ksiąg handlowych w zależności od rodzaju działalności gospodarczej i formy prawnej podmiotu

• prowadzenie rejestrów dla celów rozliczania podatku od towarów i usług;

• prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia;

• rozliczenia z Urzędem Skarbowym, w tym sporządzanie wszystkich wymaganych deklaracji związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, prawnych oraz podatkiem od towarów i usług;

• rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;

• sporządzanie innych informacji i sprawozdań do urzędów skarbowych, statystycznych, instytucji finansowych;

• sporządzanie sprawozdań finansowych

• korekty powstałych błędów w deklaracjach ZUS

• przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań podatkowych

• prowadzenie obowiązkowej sprawozdawczości wobec US, GUS/WUS, PFRON

• reprezentowanie Partnera wobec Urzędów i Izb Skarbowych oraz ZUS (w tym bieżące załatwianie spraw w w/w instytucjach)Zakres obsługi płacowej obejmuje:

• sporządzanie list płac;

• rozliczanie umów cywilno-prawnych;
• pełna dokumentacja ZUS - sporządzanie deklaracji rozliczeniowych, zgłoszeniowych i wyrejestrowujących, imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA);
• sporządzanie deklaracji podatkowych;
• przygotowywanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnieniaZakres obsługi kadrowej (j.w.) oraz dodatkowo:

• prowadzenie akt osobowych;
• sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy, harmonogramów czasu pracy;
• prowadzenie ewidencji czasu pracy, kartotek urlopowych, kartotek wynagrodzeń;


Inne:
  • usługi biurowe (pisma, arkusze, zestawienia)
  • usługi tłumaczeń (pisma / tłumaczenia rozmów na żywo) w języku angielskim
  • itp.