A A A

usługi księgowe rachunkowe Poznań Swarzędz


biuro rachunkowe księgowe Poznań Swarzędz usługi księgowe Poznań Swarzędz księgowość ksiegowa Poznań Swarzędz www.aktywna-ksiegowa.pl

 

usługi księgowe prowadzone są przy użyciu techniki komputerowej w formie:

• ksiąg handlowych

• podatkowej księgi przychodów i rozchodów
• ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
• karty podatkowejZakres obsługi księgowej
obejmuje:

• prowadzenie ewidencji przychodów i rozcgodów lub ksiąg handlowych w zależności od rodzaju działalności gospodarczej i formy prawnej podmiotu;

• prowadzenie rejestrów dla celów rozliczania podatku od towarów i usług;

• prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia;

• rozliczenia z Urzędem Skarbowym, w tym sporządzanie wszystkich wymaganych deklaracji związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, prawnych oraz podatkiem od towarów i usług;

• rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;

• sporządzanie innych informacji i sprawozdań do urzędów skarbowych, statystycznych, instytucji finansowych;

• sporządzanie sprawozdań finansowych

• korekty powstałych błędów w deklaracjach ZUS

• przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań podatkowych

• prowadzenie obowiązkowej sprawozdawczości wobec US, GUS/WUS, PFRON

• reprezentowanie Partnera wobec Urzędów i Izb Skarbowych oraz ZUS (w tym bieżące załatwianie spraw w w/w instytucjach)

 

 

Dokumenty przyjmujemy osobiście lub listownie firmą kurierską z załączonym wykazem przekazywanych dokumentów. Po otrzymaniu dokumentacji weryfikujemy stan "paczki" dokumentowej.


* forma wysyłki firmą kurierską jest niezwykle pomocna przy księgowości na odległość

 

zachęcamy do kontaktu: biuro@aktywna-ksiegowa.pl