księgowość Swarzędz aktywna-ksiegowa.pl: Serdecznie zapraszamy do wypełnienia poniższego formularza wyboru abyśmy przedstawili dedykowaną ofertę dla Państwa firmy. Każda jest inna, w każdej inne zdarzenia gospodarcze i złożoność  prac księgowych. Ofertę ustalamy zawsze indywidualnie na podstawie szerszych informacji o Państwa podmiotach, ich przedmiotu działalności, ilości dokumentów z miesiąca, czy ilości pracowników oraz złożoności naszej obsługi w tym zakresie. Wypełnienie formularza zabierze zaledwie kilka chwil, a my postaramy się przedstawić Państwu najkorzystniejszą ofertę współpracy. Serdecznie zachęcamy.

biuro księgowe Swarzędz Poznań, biuro rachunkowe Swarzędz Poznań, usługi księgowe Swarzędz Poznań, ksiegowość Swarzędz Poznań, księgowa Swarzędz Poznań, accountant Poznan Swarzedz, bookkeeping Poznan Swarzedz, let us keep your accounts Poznan Swarzedz


Wypełnij formularz i odbierz ofertę dla Ciebie

  1. Krótki opis przedmiotu działalności Państwa firmy:

  2. Działalność:
  handlowa usługowa produkcyjna 

  3. Rynki zbytu:
  krajowy zagraniczny

  4. Forma prawna Państwa podmiotu:

  5. Liczba wspólników (właścicieli):

  6. Status wspólników (właścicieli):
  rezydent nierezydent

  7. Wielkość podmiotu:

  8. Rodzaj księgowości:

  9. Sposób prowadzenia ksiąg handlowych (wyłącznie przy zaznaczeniu księgi handlowe):

  10. Ilość dokumentów zakupu miesięcznie (szt.):

  11. Ilość dokumentów sprzedaży miesięcznie (szt.):

  12. Ilość kas fiskalnych (szt.):

  13. Ilość rachunków bankowych (szt.):

  14. Ilość pracowników na etacie miesięcznie:

  15. Ilość umów zleceń z ZUS miesięcznie (szt.):

  16. Ilość umów zleceń/dzieło bez ZUS miesięcznie (szt.):

  17. Czy wśród osób zatrudnionych są osoby niepełnosprawne:
  taknie

  18. Czy korzystacie Państwo z dofinansowania PFRON:
  taknie

  19. Czy jesteście Państwo zakładem pracy chronionej?:
  taknie

  20. Rozliczenie VAT:

  21. Rozliczenie VAT zakupu na zasadzie (proszę zaznaczyć właściwe):

  22. Czy jesteście Państwo czynnym podatnikiem VAT EU (zarejestrowanym do transakcji wewnątrzwspólnotowych)?:
  taknienie wiem

  23. Zaliczki na podatek dochodowy:

  24. Rozliczenie podatku dochodowego firmy:

  25. Prowadzenie magazynu:
  taknie

  26. Ilość środków trwałych (amortyzacja) (szt.):

  27. Ilość leasingów (szt.):

  28. Rodzaj leasingu:

  29. Dostawy i nabycia wewnątrzwspólnotowe (dotyczy materiałów/towarów/wyrobów):

  30. Dostawy i nabycia poza Unią Europejską (dotyczy materiałów/towarów/wyrobów):

  31. Czy firma dokonuje importu usług z zagranicy?
  taknienie wiem

  32. Czy firma dokonuje exportu usług za granicę?
  taknienie wiem

  33. Obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów?
  taknienie wiemnie dotyczy

  34. Finansowanie działalności (prosimy zaznaczyć właściwe):
  pożyczki od właściciela / wspólnika kredyty bankowe fundusze europejskie

  35. Sposób ewidencji kosztów (dotyczy ksiąg handlowych):

  36. Rachunek zysków i strat w wariancie (dotyczy ksiąg handlowych):

  37. Specjalne pozwolenia / koncesje (prosimy wymienić):

  38. Inne niezbędne dane mające wpływ na złożoność i szczegółowość prac księgowych przy obsłudze Państwa firm:


  Twoje dane kontaktowe:

  Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez TTS Sp. z o.o. NIP: 7773128214 w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną lub marketingową administratora danych. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na Państwa żądanie. Więcej informacji zostało zawartych w dokumencie „Informacje od administratora danych osobowych”. Zgadzam się na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych od TTS Sp. z o.o. NIP: 7773128214 zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TTS Sp. z o.o. zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną.