• redagowanie pism w imieniu podmiotu,
  • redagowanie, układanie tabel i dokonywanie wyliczeń w arkuszach kalkulacyjnych,
  • przepisywanie tekstów,
  • tłumaczenie tekstów na język angielski,
  • tłumaczenia na żywo w języku angielskim w czasie spotkań z Państwa klientami,
  • wiele innych.