biuro rachunkowe księgowe Swarzędz Poznań

Szanowni Państwo od 2021 roku obowiązują nowe przepisy w VAT uproszczenia tzw.  SLIM VAT. Uległy m.in. zmianie zasady korygowania faktur. Dotychczas trzeba było posiadać potwierdzenie odbioru fra korygującej. Obecnie zarówno nabywca jak i dostawca muszą posiadać dokumenty potwierdzające dokonanie uzgodnień tych korekt między stronami transakcji (mogą to być maile, pisemne zgłoszenia korekty ze strony nabywcy itd.). Obowiązek posiadania takiej dokumentacji obowiązuje obie strony. Dotychczas tylko sprzedawca musiał dopilnować potwierdzenia odbioru, obecnie obie strony muszą gromadzić dokumenty  związane z każdą korektą niezależnie czy zakupu czy sprzedaży.  Warto zatem do każdej faktury korekty (nabycia / sprzedaży) podłączać dodatkowe dokumenty np. maile z opisem sprawy, oświadczenia obu stron transakcji, gromadzić dodatkowe dowody, aby można było wykazać taką korektę w JPK.

Dotyczy to również ryczałtowców – pomimo rozliczania podatku od przychodu ryczałtowcy też mają obowiązek zbierania i przechowywania faktur zakupu w tym również korekt i ich okazania Urzędnikowi. Ich również obowiązuje tzw. ulga za złe długi (niespłacone zobowiązania powyżej 90 dni), którą przy braku zapłaty wykazuje się w przychodzie.

Z pozytywnych rozwiązań SLIM VAT to w rozliczeniu miesięcznym wydłużenie z 3 do 4 miesięcy okresu na rozliczenie takiej faktury zakupu w VAT (miesiąc wystawienia + 3 kolejne miesiące). Przy rozliczeniu kwartalnym nadal 3 okresy (kwartały).

Wreszcie również wspólne kursy przeliczeń walut dla VAT i PIT/CIT 😊

Więcej na ten temat faktur korygujących: https://www.gofin.pl/podatki/17,2,62,206353,rozliczanie-faktur-korygujacych-w-2021-r.html

Więcej na temat SLIM VAT: https://www.gofin.pl/podatki/17,2,62,202988,slim-vat-pakiet-uproszczen-dla-podatnikow-vat.html

źródło: gov.pl; gofin.pl