Zakres obsługi kadrowej:

  • prowadzenie akt osobowych,
  • sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy, harmonogramów czasu pracy,
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy, kartotek urlopowych, kartotek wynagrodzeń,
  • wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu.