Usługi księgowe prowadzone są przy użyciu techniki komputerowej w formie:

 • ksiąg handlowych,
 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • karty podatkowej.

Zakres obsługi księgowej obejmuje:

 • prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów lub ksiąg handlowych w zależności od rodzaju działalności gospodarczej i formy prawnej podmiotu,
 • prowadzenie rejestrów dla celów rozliczania podatku od towarów i usług VAT / JPK,
 • programy dostosowane do JPK,
 • integracja systemów fakturowych / magazynowych klienta z naszymi programami księgowymi
 • platforma komunikacji z klientem on-line (elektroniczny obieg dokumentów – archiwizacja on-line)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym, w tym sporządzanie wszystkich wymaganych deklaracji związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, prawnych oraz podatkiem od towarów i usług,
 • rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – ZUS,
 • sporządzanie innych informacji i sprawozdań do urzędów skarbowych, statystycznych, instytucji finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, informacja dodatkowa, przepływy pieniężne, dokumentacja KRS),
 • korekty powstałych błędów w deklaracjach ZUS / US,
 • przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań podatkowych,
 • prowadzenie obowiązkowej sprawozdawczości wobec US, GUS/WUS, PFRON,
 • kontakt z Urzędem Skarbowym oraz ZUS (w związku z bieżącym załatwianiem spraw w w/w instytucjach),
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej (rejestracja w ZUS / listy płac / umowy zlecenia; o dzieło / PIT-11 / PIT-4R / IFT-R itd.)
 • komunikujemy się również w języku angielskim

Dokumenty przyjmujemy osobiście lub listownie firmą kurierską z załączonym wykazem przekazywanych dokumentów. Po otrzymaniu dokumentacji weryfikujemy stan “paczki” dokumentowej.

forma wysyłki firmą kurierską jest niezwykle pomocna przy księgowości na odległość

biuro księgowe Swarzędz Poznań, biuro rachunkowe Swarzędz Poznań, usługi księgowe Swarzędz Poznań, ksiegowość Swarzędz Poznań, księgowa Swarzędz Poznań, accountant Poznan Swarzedz, bookkeeping Poznan Swarzedz, let us keep your accounts Poznan Swarzedz