Dokonujemy wszystkich niezbędnych czynności związanych z rejestracją, bieżącym rozliczaniem i wyrejestrowaniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Dotyczy to zarówno Państwa jako płatników (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki prawa handlowego) oraz Państwa pracowników.

Zakres obsługi płacowej obejmuje:

  • sporządzanie list płac,
  • rozliczanie umów cywilno-prawnych,
  • pełna dokumentacja ZUS – sporządzanie deklaracji rozliczeniowych, zgłoszeniowych i wyrejestrowujących, imiennych raportów osób ubezpieczonych (IMIR dawniej RMUA),
  • sporządzanie deklaracji podatkowych (np. PIT-11; IFT-2-; IFT-1; itd.) ,
  • przygotowywanie dla zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia,