Przedsiębiorcy muszą się mieć na baczności. Od 2020 roku trudniej będzie im uniknąć płacenia składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Państwowa Inspekcja Pracy wkrótce podpiszą porozumienie, dzięki któremu inspektor pracy idąc na kontrolę do firmy, będzie już znał historię opłacania przez nią składek na FUS.

System, do jakiego będzie miał dostęp inspektor, będzie uproszczony – od razu pokaże, czy pracodawca płaci składki za wszystkie zatrudnione osoby. Obecnie uzyskanie takich danych wymaga od inspektora PIP żmudnego procesu weryfikacji dokumentacji.

Więcej szczegółów.