Zerowy PIT dla młodych

Zerowy PIT dla młodych (do 26 lat) w 2020 r. nie wymaga oświadczenia pracownika. Pracodawcy mają ustawowy obowiązek stosowania zwolnienia z PIT dla młodych – kwota zwolnienia wynosi 85.528 zł