ZAW-NR sposobem na zapłatę na rachunek spoza białej listy

Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek bankowy inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w Wykazie podatników VAT Kiedy złożyć zawiadomienie Jeśli zapłaciłeś należność za fakturę (wystawioną przez podatnika VAT czynnego) przelewem na rachunek bankowy wystawcy faktury inny niż zawarty… Więcej…