Ulga za złe długi w podatku PIT/CIT od 01-01-2020

 Jeżeli jesteś wierzycielem i wierzytelność ta nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, masz możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania (w podatku PIT i… Więcej…