Jeżeli jesteś wierzycielem i wierzytelność ta nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, masz możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania (w podatku PIT i CIT) o kwotę wierzytelności.

 Jeżeli jesteś dłużnikiem, masz obowiązek doliczenia do podstawy opodatkowania (w podatku PIT i CIT) kwoty nieuregulowanego zobowiązania.


Skorzystanie z „ulgi na złe długi” będzie możliwe w przypadku transakcji
handlowych, w których termin zapłaty upływa po 31 grudnia 2019 r.

Więcej tutaj